Stævnebudgettering og -afregning.

Stævnebudgettering og -afregning.

Ethvert stævne, hvad enten det er i H2Odense regi eller ej, er forbundet med omkostninger.

Der skal til alle stævner uden for H2Odense regi laves et budget for det enkelte stævne. 

Dette budget skal sendes til den ansvarlige for konkurrenceafdelingen senest 14 dage før stævnets start. Se mailadresser under Konkurrenceudvalget.

Bilag til stævnebudgettering finder du her:BudgetSkabelon

Efter stævnet er afholdt, kan der fremsendes bilag med afholdte udgifter til den konkurrenceansvarlige til godkendelse. Disse skal være fremsendt senest 10 dage efter stævnet er afholdt.

Bilag til udgiftsrefusion finder du her: Udgiftsbilag

Vi gør opmærksom på, at fra 01.01.2024 vil det ikke være muligt at medregne kørsel og brobizz i stævnebudgettet. Der skal derfor afregnes og planlægges internt mellem de relevante svømmere og deres forældre.

Ved bilag, som skal betales direkte fra klubben, husk at få påført både reference og rekvient direkte fra udsteder. 

Reference: Hvilket stævne og eventuelt hvor.

Stævnerne forkortes som følgende:

Danske Mesterskaber DM-K eller DM-L
Danske Mesterskaber for Juniorer DMJ-K eller DMJ-L
Danish Open DO
Danske Mesterskaber for Årgangssvømmere DMÅ-K eller DMÅ-L
Vestdanske Mesterskaber VM-K eller VM-L
Vestdanske Årgangsmesterskaber VMÅ-K eller VMÅ-L
Regionsmesterskaberne RM-K eller RM-L
Vestdanske Børnemesterskaber VMB

 Rekvient: personen, som laver bookingen og hvilket hold man tilhører/booker for.

Retningslinjer for bestilling af overnatning og generel planlægning af stævner uden for Fyn findes her: staevnedeltagelse_retningslinjer