Generalforsamling afholdes

 

tirsdag d. 26, Marts 2019 kl. 19:00 

i lokale 5 i Odense Idrætshal, Israels Pl. 3, 5200 Odense V.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:
o Lige år: Valg af formand, tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant.
o Ulige år: Valg af kasserer og næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant.
7. Eventuelt.

 

Indkomne forslag:

Samarbejde/sammenlægning med Svømmeklubben FREM Odense

Bestyrelsen søger at indhente generalforsamlingens mandat til at arbejde mod udvidet samarbejde eller sammenlægning med Svømmeklubben FREM Odense. 

 

Vedtægter: 

https://www.h2odense.dk/om-h2odense/vedtaegter  

Læs gerne referat fra den ordinære generalforsamling, der fx kan ses her. Referat

MVH Bestyrelsen

© H2Odense 2023