Kære alle vandhunde med STORT V

Vi vil gerne invitere jer til prøvetræning til vores Teknikhold som er det første hold i vores eliteafdeling. Det vigtigste er, at du selv har lyst til at svømme en masse, og nyder at være i vand. Du skal være født år 2008 (primært drenge) 2009, 2010 (primært piger).

Til prøvetræningen vil du skulle vise, at du tør hoppe fra kanten, turde dykke under vandet, lave kolbøtter og måske endda gøre det hele baglæns. Derudover vil vi kigge på jeres færdigheder indenfor de forskellige stilarter. Det hele kommer til at foregå lørdag d. 5 maj i Universitetssvømmehal, Campusvej 55, 5230 Odense, i det midterste bassin kl. 1100-1200.

Hvad er Teknikholdet?

Vores Teknikhold er en del af vores eliteafdelingen og dermed et konkurrencehold. Teknik holdet træner normalt 3x60min om ugen plus 3x30min landtræning inden vandtræningen. Som navnet angiver trænes der med stor fokus på teknikken i de forskellige stilarter i vandet, hvor børnene udfordres på både motorik og koordination, gennem øvelser, leg og konkurrencer. Til landtræningen skal der laves kolbøtter på land, øves tossede gangarter, trille, stabiliserings øvelser for core mv..

Swimming is the main game to be suggested in over 80% of the therapeutic cases and to have an enormous objective group of spectators, open to the two youngsters and the old. From a mental point of view, swimming lessens the psychological pressures and nervousness, brought about by regular pressure and the challenge one, while maintaining a strategic distance from threatening vibe and dissatisfaction throughout everyday life, in a gainful way. Swimming is additionally a fun method to discharge worry following a work day. The contact with the water is advantageous and slackens up the body and the psyche. The ordinary beat of the stroke, the drenching in the water and the fixation on the procedure rapidly feel like a loosening up contemplation in the water. Swimming can improve your general wellbeing you can read about that at additional resources with essays and research papers on this topic. It's a perfect exercise for your heart and dissemination, as you are utilizing your entire body to swim; along these lines, your heart needs to siphon blood more earnestly than it regularly would to your arms and legs. For instance, the pressure a kid brings to school can affect the atmosphere of the school by impacting student practices and scholarly accomplishment. Basic stressors in late youthfulness, when students are starting school, incorporate changing from home to school and progressing from reliance on family to oneself and one's companions. So standard physical movement has benefits for both physiological and mental wellbeing. Likewise, a developing number of test considers and the presence of a few conceivable hypothetical clarifications bolster the possibility that normal exercise yields emotional wellness benefits too.

Træneren og svømmernes forældre er alle med til at skabe gode sociale rammer omkring holdet, så det at være svømmer i H2Odenses eliteafdeling, er mere end blot at svømme 3 gange i bassinet hver uge. Det skal nemlig være sjovt, og svømmerne skal hygge sig til træning, stævner og til vores andre sociale arrangementer.

Så HUSK det allervigtigste for at være i Eliteafdelingen er, at du har lyst til at svømme, kan lide fart og har lyst til at lære at blive en sej konkurrence svømmer.

I skal tilmelde jer under event på hjemmesiden: (www.h2odense.dk/hold-og-tilmelding/elitesvomning).

Tilmeldingsfrist er den 30 april kl. 1200, hvorefter vi sender yderligere informationer ud til de tilmeldte.

Vi glæder os til at se jer!

Trænerteamet i Eliteafdelingen

© H2Odense 2023