Mission:

At alle, som ønsker det, kan få glæde af vandsportens mange muligheder.

Vi i H2Odense har troen på, at vandsport giver det enkelte medlem mulighed for fysiske aktiviteter og yderligere deltagelse i sociale fællesskaber.

Vi H2Odense består af medlemmer, der er medskabere af glæde og motivation - det giver engagement i foreningen.

Vision:

At være førende i forhold til vandsport lokalt, regionalt og nationalt.

Formål:

Foreningens formål er at samle medlemmerne omkring vandsport og vandsports relaterede aktiviteter.

Foreningen vil kendetegnes ved:

 • At synliggøre vandsport i Odense
 • At aktiviteterne, der tilbydes, er svømmeskole, voksen/unge motion, vandpolo, kunstsvømning, livredning og konkurrence. Foreningen vælger at tilpasse tilbuddene ud fra efterspørgsel og behov.
 • At aktivitetstilbud tilrettelægges således, at børns, unges og voksnes behov for tryghed, trivsel og udvikling tilgodeses.
 • At bidrage til styrkelse af sundheden ved at skabe glæde og velvære i forbindelse med vandsporten.
 • At skabe et godt og positivt socialt miljø præget af fællesskab, oplevelser og godt kammeratskab.
 • At svømmeskolen er hovedleverandøren af medlemmer til de øvrige vandsportsaktiviteter i foreningen.
 • Et højt undervisningsniveau i alle foreningens vandsportsaktiviteter.
 • At udvikle og opretholde de høje faglige og menneskelige kompetencer blandt foreningens trænere og instruktører.
 • At udvikle og fastholde engagerede forældre og frivillige.
 • Sportslig succes i konkurrenceafdelingerne. (At have høje sportslige ambitioner i forhold til konkurrenceafdelingerne???)
 • At foreningens medlemmer informeres via hjemmesiden og på relevante sociale medier.
 • Fortsættelse af det gode samarbejde med Odense Kommune og Odense Idrætspark.
 • Et godt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner.
 • Et godt samarbejde med Dansk Svømmeunion (SVØM), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) samt øvrige relevante vandsportsorganisationer i Danmark.
 • Et godt samarbejde med lokale og regionale ligesindede vandsportsklubber.


Værdier:

Foreningens værdier er grundlaget for den måde, der tænkes og ageres på. Værdierne gør det muligt at definere, hvordan foreningen drives, hvordan der arbejdes internt og eksternt, og hvordan foreningen gerne vil opfattes af omverdenen.

Værdierne er:

Ærlighed

Ærlighed og oprigtighed over for foreningen selv og dens omgivelser. Ledelsen er opmærksom på udfordringer i forhold til medlemmer, trænere, udvalg og andet.

Ansvar

Medlemmerne udviser ansvar ved at agere med respekt over for hinanden i foreningen og over for øvrige interessenter og samarbejdspartnere.
Foreningen står altid til ansvar for de handlinger, som sker i forbindelse med foreningens aktiviteter.
Medlemmerne er alle ambassadører for foreningen og repræsenterer derfor foreningens værdier.
Ledelsen er ansvarlig for en årlig gennemgang af mission, vision, formål og værdier.  

Passion

Foreningen udfører opgaverne/aktiviteterne med passion og stolthed, og med en energi, der viser værdsætningen af foreningen og dens medlemmer, og som derved påvirker vores omgivelser positivt.

Entreprenørskab

Foreningen er iværksætter, der til stadighed søger nye muligheder og måder at forbedre vandsporten på for derigennem at få succes.
Foreningens afdelinger opmuntrer hinanden til at udvikle nye ideer og til at anvende dem.
Medlemmerne er foreningens mest værdifulde aktiv.
Foreningen sørger for, at videreudvikle trænere, frivillige og øvrige ansatte i bestræbelsen på at opnå foreningens mission, vision, formål og værdier.

© H2Odense 2023