24. november 2016 Odense Svømme og Livrednings Forening og Odense Svømme Klub har torsdag den 24. november 2016 afholdt ekstraordinære generalforsamlinger, med et punkt på dagsordenen: nedlæggelse af de 2 foreninger med ønsket om at oprette en ny samlet forening. Begge generalforsamlinger vedtog forslaget enstemmigt, og mødtes til fælles stiftende generalforsamling efterfølgende. De fremmødte vedtog bestyrelsernes forslag om at oprette en ny forening med navnet H2Odense.

Foreningens aktiviteter starter 1/1-2017 og overtager alle aktiviteter, midler og medlemmer fra de 2 nedlagte foreninger. OSK og OSLF’s fælles barn Swim Team Odense videreføres, som en integreret del af H2Odense under foreningens nye navn.

Overgangsbestyrelsen i den nye forening kommer til at bestå af arbejdsgruppen fra de 2 tidligere bestyrelser. Overgangsbestyrelsen består af formand Brit Bremer, Næstformand Asbjørn Zachariassen, Kasserer Carsten Brink, Bestyrelsesmedlem Anders Bo Pedersen, Bestyrelsesmedlem Jane Refer og Bestyrelsesmedlem Klaus Andresen.

Formand i OSLF Anders Bo Pedersen udtaler: ”Det er fantastisk at være med til at skabe en ny klub i Odense, hvor vi virkelig kan gøre en stor forskel for vandsporten og medlemmerne. Vi får med H2Odense mulighed for at skabe nogle rammer for både børn, motionister og konkurrenceudøvere - der virkelig batter. Det er med stor tilfredshed at vi i dag kan konstatere, at alle de mange timers frivilligt arbejde der de sidste år er lagt bag denne sammenlægning, resulterer i noget der også falder i medlemmernes smag. Vi har en lys fremtid foran os, og jeg er sikker på dette er begyndelsen til noget stort! Vi har i processen haft en rigtig god dialog og et godt sammenspil med Odense Idrætspark og Odense kommunes Fritid og Eliteidræt. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.”

Formand i OSK Brit Bremer udtaler: ”Det er i dag en glædens dag både for OSK og for jeg selv personlig. Jeg tog imod formandskabet med den ambition at arbejde for alt svømningen i OSK og samtidig arbejde for en sammenlægning af OSK og OSLF således vi kunne få samlet alle de gode kræfter de to foreninger har til sammen, til fordel for alle de aktiviteter de to klubber repræsenterer. Det at arbejde for et samlet Odense omkring vandsport har betydet meget i processen, ligeledes har vi været opmærksom på ikke at lukke os om os selv, men inviterer gerne til samarbejde med hvem der kunne tænke sig at deltage i projektet fremadrettet. For at nå her til hvor vi er i dag, har der været mange aktører inden over, vi har i særdeleshed gjort stor brug af dansk svømmeunion og deres konsulent Anna Jørgensen”

Bestyrelsen i den nye forening H2Odense glæder sig over det positive fremmøde til generalforsamlingen, og glæder sig til gå i gang med arbejdet fremadrettet. 

© H2Odense 2023