Onsdag d. 15. maj 2019, kl. 19.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling i H2Odense.

Adresse: Odense Idrætspark, Israels plads 3, 5200 Odense V, mødelokale 4+5

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller

2. Indlæg fra den siddende bestyrelse

3. På baggrund af initiativgruppen behandles følgende punkter:

”I. Med baggrund i håndteringen af bestyrelsens beslutningen om ikke, at ville forlænge kontrakten med Winnie Faber, som cheftræner på 1. holdet, skal generalforsamlingen tage stilling til, om der fortsat er individuel tillid til, at Klaus Andresen og Anders Bo Pedersen kan forsætte i bestyrelsen.
II. Såfremt pkt. I imødekommes med mistillid til de to bestyrelsesmedlemmer, skal der være nyvalg til de ledige bestyrelsesposter – dem som bliver gået i mistillid, samt øvrige, der evt. måtte trække sig fra bestyrelsen. Valg til bestyrelsesposterne sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter, dvs. posterne vælges én ad gangen i tilfælde af kampvalg.
Følgende personer stiller i givet fald op til de ledige poster i bestyrelsen:
a. Kasper Hallenborg
b. Michael Juul Henriksen
c. Allan Benediktson
d. Susie Skjoldborg
e. ...
III. Uafhængigt af ovenstående punkter, skal generalforsamlingen, som øverste myndighed i alle foreningens anliggender jf. §6, stk. 1 i foreningens vedtægter, tage stilling til om Winnie Faber skal ansættes på tidsbestemt kontrakt efter opslag eller fastansættes som cheftræner for 1. holdet på samme vilkår, som er gældende i den nuværende kontrakt."


4. Eventuelt

Læs gerne notat fra bestyrelsen: Notat fra bestyrelsen vedrørende ekstraordinær generalforsamling

Læs gerne referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt d. 26.3.2019

De bedste hilsner
Bestyrelsen

© H2Odense 2023