Om Svømmeskolen

Læs om H2Odenses svømmeskole herunder

 

H2Odense er en sammenlægning af de to tidligere klubber OSK og OSLF. Klubben har i dag 1300 svømmere i svømmeskolen, samt en vandpoloafdeling og en konkurrenceafdeling. 

 

Svømning er en sport for livet 

Når du starter til svømning, bliver du en del af et fællesskab, hvor vi sammen udvikler og udfordrer dine evner i vandet.  

Du har mulighed for at følge dit eget tempo, og dygtiggøre dig. Der er undervejs i dit svømmeliv mulighed for at prøve kræfter som konkurrencesvømmer, eller du kan fortsætte i svømmeskolen så længe du vil. H2Odense er en klub, der giver mulighed for at blive så længe, du har lyst, på det hold, der giver mening for dig.  

Din træning varetages af engagerede svømmetrænere, som vi løbende arbejder på at efteruddanne både på interne og eksterne kurser.  

Det er aldrig for sent – eller for tidligt - at starte til svømning. Vores yngste svømmere er kun 8 uger gamle og vores ældste svømmere er langt over 80 år.  

Vores niveauer af hold spænder også bredt, hvor vi både tilbyder undervisning til dig der har et ønske om at blive tryg ved at gå i vandet – men også til dig der i forvejen er en vandhund, som blot ønsker at blive bedre til helt små tekniske detaljer.  
Herudover tilbyder vi hold for de helt specifikke vandglæder, såsom Aquafitness, Vandgymnastik og AquaAdventure.  

Svømmeskolens dagligdag 

H2Odense har svømmetræning hver eneste dag i ugen, fordelt i alle kommunens fem svømmehaller.  Odense Idrætspark er den kommunale enhed, som har driftsansvaret for selve svømmehallerne, og vi samarbejder løbende for at udvikle vores brug af vandet og de øvrige faciliteter i hallerne.

I svømmeskolen er året opdelt i to sæsoner; foråret fra januar til maj og efteråret fra august til december. Svømmeskolen følger skolernes ferier og holder lukket i disse perioder. Du kan altid se lukkedage i kalenderen på www.h2odense.dk. 

Tilmelding til den kommende sæson åbner 1-2 måneder før sæsonstart. Er du allerede medlem på et hold, er der pladsgaranti i en periode af hver ny sæson.  

Vi har ventelister til de hold der er særligt populære, men forsøger også at komme dem til livs når de bliver for lange. 

Hvis du ønsker en prøvetime skal du  

  1. Oprette en profil på hjemmesiden 
  2. Finde frem til det hold du vil booke prøvetime på 
  3. Tryk på “Book prøvetime 

Vi kan desværre ikke tilbyde prøvetimer på hold, der allerede er fyldte.  

Vores Svømmeundervisning og Menneskesyn

Vores svømmeundervisning tager udgangspunkt i "Biblen" - "Moderne svømning" er rygraden i vores undervisning - sammen med vores menneskesyn.

Erfaringer tilegnet gennem læring er den bedste form for erfaring, mener vi i H2Odense. Vi har som forening også en andel i at sikre at børnene bliver rustet til at møde verden og de prøvelser der er deri, hvilket betyder at børnene skal opnå læring gennem egne erfaringer. Vi skal derfor turde give børnene lov til at gøre sig deres egne erfaringer. Vi vil gerne skabe robuste børn.

Vi oplever, at voksne kan have en forventning til en række færdigheder som børnene skal tilegne sig, frem for også at have fokus på barnets trivsel, sociale relationer og selvtillid på et mere generelle plan. At skulle leve op til et bestemt præstationsniveau kan gå ud over barnets trivsel. Hvis ambitionerne undertrykker andre følelser, kan det ende med at skabe mistrivsel og et spørgsmål til sig selv omkring hvorvidt ”slår jeg til?”.

Robusthed handler om barnets indstilling til tilværelsen, selvforståelsen og indeholder ting som livsmod, tiltro til sig selv og vedholdenhed. Men det helt afgørende handler om at barnet trives og om det er glad. Dermed ses robusthed som noget positivt af barnet selv.

Vi som trænere skal derfor støtte børnene og de unge i at blive hørt, være selvstændige og have mod til at sige fra. Hvis børnene giver udtryk for at de ikke magter en given opgave, er det vores ansvar at vise børnene nogle muligheder hvor de kan tage ansvar og vise selvstændighed i den givne situation, men det er børnene der må udføre handlingerne. På den måde lærer vi også børnene om ansvar og selvstændighed. Vi som trænere skal altså vise tiltro til børnene og turde give dem ansvar.

Trænere i svømmeskolen

Vi er altid mellem 50 og 80 trænere i hele H2Odense og størstedelen af disse, er trænere i svømmeskolen.. 

Alle hold har én ansvarlig træner. Mange hold, især for vores yngste svømmere, har også en eller flere hjælpetrænere, som ofte er med i vandet. Derudover har vi vores yngste trænere, vores trainees, som er under oplæring til at blive hjælpetrænere.

I alle vores haller er der på alle svømmedage en halansvarlig. 

Vi sørger for løbende at uddanne og efteruddanne vores trænere, både gennem interne workshops og udviklingsprogrammer, samt gennem kurser fra både DGI og SvømDanmark. 

Vi er en stor forening med mange hold - og vi har løbende brug for nye motiverede, dygtige trænere, så tøv ikke med at sende os en ansøgning - læs mere her.

Klubaktiviteter

Som en del af svømmeskolen kan du hvert år deltage i nogle forskellige aktiviteter. Hold derfor godt øje med hjemmeside og din mail. 

Foreningslivet i H2Odense 

Når du melder dig på et svømmehold, bliver du medlem af foreningen H2Odense, og har dermed stemmeret på generalforsamlingen, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 25 år, kan du give dine forældre eller værge fuldmagt til at stemme. 

På generalforsamlingen vælges der hvert år medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er en blandet samling af nye og gamle svømmere, fra både svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.  

Bestyrelsen varetager den daglige drift af foreningen. Bestyrelsen ansætter medarbejdere til både træning og administration.  

Den daglige drift af svømmeskolen varetages af svømmeskoleledereren i samarbejde med alle de daglige trænere og halvansvarlige.  

Klubben er derudover helt afhængig af frivillige, der yder en stor indsats, både med de faste opgaver i forskellige udvalg - samt alle de andre frivillige - Vil du være med? Så læs mere her

Læs mere om bestyrelsesmedlemmer, personale og øvrige kontaktpersoner her